About

Aseline Volcy te chante ak jwe guitar a pou 11 zan. Li jwi chante levanjil ak ekri lyrics ak yon apèl sosyal.

Aseline Volcy has been singing and playing the guitar for 11 years. She enjoys singing gospel and writing lyrics with a social appeal.

Leave a Reply