Aseline otou wèb la – Aseline around the web

Isit la se yon vil kote Aseline te parèt nan internet a:

Santimayas

A atik kout sou Aseline Arts nan a Digitel mizik konpetisyon

Aseline pou kèk tan lè sou a Whirled pwa kafe radyo

Here are some places where Aseline has been seen around the internet:

Santimayas

A short article about Aseline performing in the Digitel Music Contest

Aseline is getting some air time on the Whirled Peas Cafe Radio

Leave a Reply