Aseline sou radyo a – Aseline on the Radio

Aseline te sou WEFT 90.1FM sou, 21 desanm 2010 a montre nan East a zewo. WEFT a sitiye nan Chanpay, Ilinwa.

Aseline was on WEFT 90.1FM on December 21, 2010 on the East of Zero show. WEFT is located in Champaign, Illinois.

Aseline otou wèb la – Aseline around the web

Isit la se yon vil kote Aseline te parèt nan internet a:

Santimayas

A atik kout sou Aseline Arts nan a Digitel mizik konpetisyon

Aseline pou kèk tan lè sou a Whirled pwa kafe radyo

Here are some places where Aseline has been seen around the internet:

Santimayas

A short article about Aseline performing in the Digitel Music Contest

Aseline is getting some air time on the Whirled Peas Cafe Radio